Aromateràpia vibracional

– Concepte d’aromaterèpia vibracional.

– Coneixements generals dels chakres i dels cossos subtils.
El chakra és un portal de comunicació d’energia (entrada i sortida), entre l’energia individual amb la Universal.
La seva relació amb els camps etéric, emocional, mental i espiritual.

– Els 7 chakres principals
Descripció i localizació de cada chakra;
quins òrgans regula, la seva funció, element associat, color i símbol.

-Diagnòstic dels chakres del pacient i elaboració de fitxa tècnica.
Pràctica de diagnòstic amb pèndul; presencial i a distància.

– Olis essencials associats a cada chakra.
Diferents olis essencials i la seva relació amb cada chakra.

-Teràpia d’alineació i armonització dels chakres amb les essències.
Preparació del terapeuta i del lloc, fitxa del pacient i diagnòstic dels chakres, preparació de la sinergia adequada, ritual de neteja i protecció,  aplicació de les essències sobre els chakres a tractar, meditació o visualizació.
Tancament del camp magnètic i de l’aura.

Entrega de dossier i diploma d’assistència.