Essències florals Findhorn

Són la vibració sanadora de les flors que ajuden a reparar i equilibrar la connexió entre el cos i l’ànima. Aporten pau, benestar, claredat mental, confiança, sentit de direcció, decisió, creixement personal, dissolució de patrons limitants, recuperació de la creativitat innata…..
Es realitza un estudi per determinar la combinació de les flors més adients a la persona.