Segon nivell

En el segon nivell de Reiki, s’ensenyen tres símbols, que augmenten el nivell d’energia i que actuen, principalment, en els plans emocional i mental.
-Cho Ku Rei
-Sei He ki
-Hon Sha Ze Sho Nenç
Aquests tres símbols, i els seus mantres, ens permeten que l’energia influeixi a través nostra més potenciada i connectant així amb una dimensió més elevada.

Al curs s’expliquen:
– Les emocions, com ens afecten a les nostres vides, i la seva relació amb els difernt órgans.
– Técniques avançades, en especial, el Tractament a distància, el qual és molt útil i efectiu*.
– El Tractament mental*.
– Tractament kármic*.
– Tractament medi-ambiental, de cases i estàncies*.
– Neteja energètica i l’ús de cristalls i minerals.
*Tots ells amb les pràctiques correspondents.

Es realitzen 3 meditacions per connectar amb la nostra essència, els nostres guies i agraïments a l’Univers.

S’entrega un dossier i un diploma.